Nikolaou, Ioannis, Victoria Alikari, Foteini Tzavella, Sofia Zyga, Maria Tsironi, and Paraskevi Theofilou. 2020. “Predictors of Anxiety and Depressive Symptoms Among Greek Nurses”. Journal of Health Sciences 10 (1):90-98. https://doi.org/10.17532/jhsci.2020.856.